16 views 2 mins 0 kommentarer

Så arbetar du med CSR i ditt företag

i Olika
oktober 18, 2022
Så arbetar du med CSR i ditt företag

Som företagare är det viktigt att ta ansvar för miljön och samhället. Att arbeta med Corporate Social Responsibility (CSR) är ett sätt att visa din omsorg om dina kunder, anställda och samhället som helhet. CSR handlar om att skapa en balans mellan affärsmålen, sociala behov och miljöpåverkan.

För att börja arbeta med CSR i ditt företag måste du göra en inventering av vilka frågor som är relevanta för just ditt bolag. Fundera på hur ni kan minska er miljöpåverkan, styrka era relationer till de lokala samhällena runtomkring er verksamhet eller utveckla nya produkter eller tjänster som ger positiva effekter på samhället. Naturligtvis måste alla beslut baseras på de affärsmål som har satts upp av ledningen.

Efter inventeringen kan du börja planera hur man skall implementera CSR-strategierna inom organisationen genom exempelvis policyer, rutiner och processer. Det finns olika typer av verktyg som hjälper dig att styra proceserna; KPI:s (Key Performance Indicators), rapporteringar etcetera. Genom regelbundet mönstring kan du se till att ni hanterar friskrivningsklauseln i god tid innan den blir aktuell – detta minskar risken för eventuella problem senare framfart..

Genom systematisk planering kan man garantera en högre grad av engagemang bland anställda nyckelpersoner – detta leder till mer effektivitet och resultatinriktad handling mot uppsatta målsatsningar! Sist men inte minst – glöm inte bort betydelsen av kommunikation! Fakta relaterade till CSR-procedurerna skall delges internt soms externt – informera kunder, leverantörer & andra berörda parter om vad ni gör inom ramarna för Corporate Social Responsibility!