Olika
januari 21, 2023
28 views 46 secs 0

Diverse arbetsmiljö i företaget – vikten av inkludering

I vårt företag är det viktigt att skapa en inkluderande arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete och stöder alla medarbetare. Vi tror att genom att ha ett mångfaldigt team, kommer vi att dra nytta av olika perspektiv och erfarenheter som kan hjälpa oss att ta bättre beslut. Vi strävar efter en miljö där alla känner sig […]

Olika
januari 10, 2023
25 views 2 mins 0

Hur du hanterar work-life balance i företaget

Att hantera work-life balance är ett viktigt ansvar för alla företag. För att skapa en positiv arbetsmiljö och uppmuntra produktivitet måste man se till att de anställda har en balans mellan jobb och privatliv. För det första bör du se till att dina anställda har rätt antal timmar per vecka som inte överskrider deras kapacitet. […]

Olika
december 12, 2022
27 views 2 mins 0

Företagande med hållbarhet i fäste

I dagens värld är det alltmer uppenbart att hållbarhet måste vara en del av företagandet. Det finns ett stort ansvar som ligger på företagen att minska sin miljöpåverkan och bidra till en mer hållbar framtid. För att nå dessa mål krävs det samarbete mellan olika aktörer, från myndigheter och organisationer till enskilda företagare. Först och […]

Olika
oktober 18, 2022
16 views 2 mins 0

Så arbetar du med CSR i ditt företag

Som företagare är det viktigt att ta ansvar för miljön och samhället. Att arbeta med Corporate Social Responsibility (CSR) är ett sätt att visa din omsorg om dina kunder, anställda och samhället som helhet. CSR handlar om att skapa en balans mellan affärsmålen, sociala behov och miljöpåverkan. För att börja arbeta med CSR i ditt […]

Olika
oktober 15, 2022
22 views 2 mins 0

Så tar du hand om din mental hälsa som företagare

Som företagare är det viktigt att ta hand om sin mentala hälsa. Det kan vara en stor utmaning att balansera arbete och privatliv, så det är avgörande att du tar hand om dig själv. Först och främst bör du se till att ha en bra kosthållning som ger dig den energi som behövs för att […]